De ideale woonkamer

het verhaal van wijkbewoners

Samen met de conservator van het museum werd aan bewoners van de Afrikaanderwijk in Rotterdam gevraagd hoe hun ideale woonkamer eruit zou zien. Het museum wilde in kaart brengen óf

er verschil in interieurbeleving was en wat de verschillen waren in interieurinrichting qua etnische achtergrond. Aansluitend was er de vraag welke functie het interieur had. Door het maken van collages werden de verschillende ideeën in beeld gebracht en elke bewoner vertelde zijn of haar verhaal erbij. (2012)

In opdracht van het Schielandhuis Rotterdam (2008)